Věříme v laskavost, porozumění a respekt.

Věříme, že základním principem vzájemného přístupu lidských bytostí, je snaha o porozumění jejich pohnutkám a důvodům. Jsme přesvědčeni, že skrze upřímnou snahu o vzájemné pochopení a porozumění je možné dosáhnout sebevětších cílů. Jsme si vědomi toho, že hranice každého člověka končí u prahu toho druhého a jen vzájemnou laskavostí a respektem je možné tyto hranice posouvat k prospěchu všech.
Sonmi, Cloud Atlas: „Naše životy nejsou naše. Jsem spojeni s ostatními, současnými i minulými. Každým našim zločinem a každou naší laskavostí se rodí naše budoucnost.“

Jsme posedlí klientem.

Od prvního kontaktu až po poslední stisk ruky, se otevřenou a upřímnou komunikací snažíme porozumět klientovým potřebám a tužbám. Jsme si vědomi toho, že se po krátkou dobu stáváme součástí jeho života a rodiny. Jsme doslova posedlí spokojeností klienta, protože schopnost porozumění jeho cílům nám umožňuje neustále pracovat na zlepšování našich služeb.

Milujeme kreativitu.

Víme, že nejvyšší hodnotou lidské existence je svoboda. V naší umělecké rovině je proto nejvyšším principem kreativita. Vždy se snažíme hledat a nacházet nové způsoby a postupy, kterým naplňujeme jak klientovy vize a potřeby, tak kterými plníme naše každodenní cíle. Inspirací jsou nám jak díla našich vzorů, tak všední maličkosti, která v nás zapalují jiskru inovací. Našim motem je neopakovat ale tvořit.

Jsme pracovití

Jsme přesvědčení, že jen poctivou prací je možné dosáhnout něčeho trvalého, co po dlouhé roky umožní klientovi a společnosti vracet se ke šťastným chvílím, které prožil a prožívá, a využít tyto zážitky k vytváření nových hodnot. Věříme, že tak jako most musí mít pevné pilíře, aby přečkal staletí, tak i naše tvorba musí stát na pevném základu řemeslně zručné a poctivé práce. „Docela dobré“ v našem slovníku nehledejte.

Jdeme si za svým.

Protože jedinou konstantou života je změna, i my se snažíme neustále pracovat na svém vzdělávání. Nové postupy a myšlenky se nám pak stávají pevnou půdou na cestě za našimi vizemi a cíli. Proto s radostí vítáme každou příležitost učit se od těch, kteří jsou na své cestě o krok před námi, přesto, že směřujeme k různým cílům.