Procházky přírodou, fascinace krásou místa. Cítit na tváři poslední paprsky zapadajícího slunce, slyšet zpěv ptáků ukládajících se ke spánku, utichající vítr. To je právě ten okamžik, který vám zůstane v paměti. Skutečně to byl jen okamžik?