Věřím v laskavost, porozumění a respekt.

Věřím, že základním principem vzájemného přístupu lidských bytostí, je snaha o porozumění jejich pohnutkám a důvodům. Jsem přesvědčený, že skrze upřímnou snahu o vzájemné pochopení a porozumění je možné dosáhnout sebevětších cílů. Uvědomuji si, že hranice každého člověka končí u prahu toho druhého a jen vzájemnou laskavostí a respektem je možné tyto hranice posouvat k prospěchu všech.
Sonmi, Cloud Atlas: „Naše životy nejsou naše. Jsem spojeni s ostatními, současnými i minulými. Každým našim zločinem a každou naší laskavostí se rodí naše budoucnost.“

Posedlost klientem.

Od prvního kontaktu až po poslední stisk ruky, se otevřenou a upřímnou komunikací snažím porozumět klientovým potřebám a tužbám. Jsem si vědom toho, že se po krátkou dobu stávám součástí jeho života a rodiny. Jsem doslova posedlý spokojeností klienta, protože schopnost porozumění jeho cílům mi umožňuje neustále pracovat na zlepšování mých služeb.

Miluji kreativitu.

Vím, že nejvyšší hodnotou lidské existence je svoboda. V naší umělecké rovině je proto nejvyšším principem kreativita. Vždy se snažím hledat a nacházet nové způsoby a postupy, kterým naplňuji jak klientovy vize a potřeby, tak kterými plním své každodenní cíle. Inspirací jsou mi jak díla mých vzorů, tak všední maličkosti, která v nás zapalují jiskru inovací. Mým motem je neopakovat ale tvořit.

Pracovitost

Jsem přesvědčen, že jen poctivou prací je možné dosáhnout něčeho trvalého, co po dlouhé roky umožní klientovi a společnosti vracet se ke šťastným chvílím, které prožil a prožívá, a využít tyto zážitky k vytváření nových hodnot. Věřím, že tak jako most musí mít pevné pilíře, aby přečkal staletí, tak i umělecká tvorba musí stát na pevném základu řemeslně zručné a poctivé práce. „Docela dobré“ v slovníku nemám.

Jdu si za svým.

Protože jedinou konstantou života je změna, i já se snažíme neustále pracovat na svém vzdělávání. Nové postupy a myšlenky se pak stávají pevnou půdou na cestě za mými vizemi a cíli. Proto s radostí vítám každou příležitost učit se od těch, kteří jsou na své cestě o krok před mnou, přesto, že směřujeme k různým cílům.