Radostné očekávání uprostřed valašské přírody

V rámci své práce jako svatební fotograf se na určitou dobu stávám součástí nejbližší rodiny snoubenců a tím pádem mezi námi vzniká vzájemná důvěra. To se mimo jiné projevuje tím, že v období těhotenství se na mne novomanželé obrací s prosbou o těhotenské fotografie.

Přesto, že v případě Míši s Honzou tohle umocňuje naše dlouholeté přátelství s Míšou, i v jejich případě jsem vnímal prosbu o těhotenské fotografování jako projev mimořádné důvěry.

Jako kulisy pro jejich snímky jsme si vybrali nádhernou valašskou přirodu a dobová stavení, která se vyskytují ve známém skanzenu.