Abstrakty

Abstraktní fotografie, stejně jako ostatní abstraktní formy umění, nepatří mezi témata, která by byla vyhledávána a velebena širokou veřejností. Nebývá prvoplánová, vyžaduje zastavení se, potřebuje nechat dílo na sebe působit.

Navíc výklad abstraktního díla je silně individuální, někteří v něm hledají reálné objekty, jiné fascinuje hra barev nebo tvarů.

Pro mě, jako umělce, je abstrakt způsobem, jak zachytit duševní pochody. A to jak ty, které zažívám při tvorbě, tak ty, které v sobě mám při dalším zpracování.